nha-tho-huyen-sy

Nhà thờ Huyện Sỹ

Du lịch Sài Gòn: Nhà thờ Huyện Sĩ, còn được gọi là nhà thờ thánh Philipphê, thuộc họ Chợ Đũi, toạ lạc trên một khu đất cao và rộng hơn một mẫu, nằm ở góc đường Frère Louis và Frère Guilleraut (Võ Tánh và Bùi Chu), bây giờ đổi thành đường Nguyễn Trãi và Tôn […]